Η ομάδα του νεφρολογικού κέντρου

Ειδικός Νεφρολόγος

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Σόφιας. Υπηρέτησε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ. Σιδηροκάστρου Σερρών. Στα πλαίσια της ειδικότητας της Νεφρολογίας ειδικεύτηκε για 2 χρόνια στην Παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και 4 χρόνια στην νεφρολογική κλινική του Γ.Ν. Καβάλας εκ των οποίων 1 εξάμηνο στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του προγράμματος ΔΠΜΣ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ" του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ιατρικής.

Ειδικός Νεφρολόγος

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πλόβντιβ. Υπηρέτησε την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ Αγιάς Λάρισας. Στα πλαίσια της ειδικότητας της Νεφρολογίας ειδικεύτηκε 2 χρόνια στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και 4 χρόνια στη Νεφρολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Πατρών. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Τμήμα Ιατρικής με τίτλο διδακτορικής διατριβής "Μήκος των τελομερών και δραστικότητα της τελομεράσης σε Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια τελικού σταδίου".

Οικονόμου Μαρία - Ειδικός Καρδιολόγος

Ειδικός Καρδιολόγος

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Υπηρέτησε την υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ. Φιλιατών. Στα πλαίσια της ειδικότητας της καρδιολογίας ειδικεύτηκε για 3,5 έτη στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Φιλιατών , για 1 έτος στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης και 3 έτη στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο στην Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική με ενεργό συμμετοχή σε όλες τις επεμβατικές δραστηριότητες του αρρυθμιολογικού εργαστηρίου, όπως τοποθετήσεις μόνιμων βηματοδοτών, απινιδωτών, ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και υψίσυχνων ηλεκτρικών καταλύσεων υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών. Κατά την διάρκεια της ειδίκευσής της δημοσίευσε ικανό αριθμό εργασιών σε
ελληνικά, διεθνή περιοδικά καθώς και σε συνέδρια. Συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή» του Α.Κ. 2022-2023 του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο εργασιακός της στόχος στο Α’ Νεφρολογικό Κέντρο Πιερίας είναι να ενισχύσει τόσο κλινικά όσο και επιστημονικά την χρόνια παρακολούθηση των νεφροπαθών ασθενών από καρδιαγγειακή άποψη.

 

Άλφα Νεφρολογικό Κέντρο Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιασωνίδη 102, Κατερίνη • Τ.Κ. 60134 • Τηλ. 2351022300 / 2351046813 • Φαξ 2351030050 • Email: info@alphanefros-katerini.gr