Екипът на центъра по нефрология

Специалист по нефрология

Завършила е Медицинския факултет на Солунския Университет Аристотел. Отслужила е задължителния селски медицински стаж в Здравен Център Тсотилиас, Козани. По специалността нефрология специализира 2 години в Клиниката по вътрешни болести на Многопрофилната Болница на Солун Папаниколау, 10 месеца в Клиниката по Нефрология на Многопрофилната Болница на Комотини и 4 години в Клиниката по Нефрология на Многопрофилната Болница Иппократио в Солун. Притежава следдипломна квалификация по програмата Методология на медицинските изследвания на Медицинския факултет на Солунския университет Аристотел и е докторант в Медицинския факултет на Солунския Университет Аристотел.

Специалист по нефрология

Завършила е Медицинския Факултет в София. Отслужила е задължителния селски медицински стаж в Здравен Център Сидирокастро, Серрес. По специалността нефрология специализира 2 години в Клиниката по вътрешни болести на Многопрофилната Болница в Кавала и 4 години Клиниката по Нефрология на Многопрофилната Болница в Кавала, от които шест месеца в Клиниката по трансплантация на Многопрофилната Болница Иппократио в Солун. Притежава следдипломна квалификация по Междудисциплинарната следдипломна програма "СЪВРЕМЕННИ МЕДИЦИНСКИ АКТОВЕ: ПРАВНО РЕГУЛРАНЕ И БИОЕТИЧНО ИЗМЕРЕНИЕ" на Солунския Университет Аристотел – Медицински Факултет.

Alpha Dialysis Center Address: Бул. Ясониди № 102, П.К. 60134, Катерини •Тел. +302351022300 / +302351046813 • Факс +302351030050 • Email: info@alphanefros-katerini.gr